Böcker

PW Publishing

Odödligt sökande

Del 1 Eternity-serien

Författare: Elin Pehrsson

En spiritual romance om kärlek, karma och tidigare liv.

Odödligt sökande är en värmande roman om själslig kärlek som aldrig dör, karma och om hur upplevelser från tidigare liv kan påverka våra liv och relationer idag.

Odödlig längtan

Del 2 Eternity-serien

Författare: Elin Pehrsson

Preliminär release 2024